An Cùrsa Comais CertHE

University of the Highlands and Islands
In Isle Of Lewis (Scotland)

Price on request

Important information

  • Course
  • Isle of lewis (Scotland)
Description

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? 'S e cùrsa Gàidhlig diana agus eadar-obrachail a tha anns a' Chùrsa Chomais a tha deasaichte dha luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach a tha ag amas a bhith fileanta sa chànan.

Important information
Venues

Where and when

Starts Location
15 September 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Scotland
See map

What you'll learn on the course

IT

Course programme

Year 1 - CertHE Modalan Riatanach: Comas Conaltraidh A Comas Conaltraidh B Cànan Foirmeil is Dreuchdail Saoghal na Gàidhlig 1 Greis Gnìomhachais Modalan Roghainneil: Na meadhanan 1* Cànan sa Choimhearsnachd Litreachas: Sgilean Sgrùdaidh Coimpiutaireachd 1 Annas-làimhe is Òrain Ghàidhlig 1* Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1* *Sabhal Mòr Ostaig UHI a-mhàin