Gàidhlig agus Leasachadh BA (le Urram)

University of the Highlands and Islands
In Isle Of Lewis (Scotland)

Price on request

Important information

  • Course
  • Isle of lewis (Scotland)
Description

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? Ma tha thu dealasach mun a’ Ghàidhlig agus a leasachadh sa choimhearsnachd san àm ri teachd, is e an cùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Leasachadh, a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, an cùrsa dhutsa.

Important information
Venues

Where and when

Starts Location
15 September 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Scotland
See map

What you'll learn on the course

IT

Course programme

Year 1 - CertHE Taghadh CertHE a dhèanamh ann an aon de na leanas: An Cùrsa Adhartais An Cùrsa Comais no Gàidhlig agus Conaltradh Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh Year 3 - BA Am measg nan cuspairean tha: poileasaidh is plana cànain mothachadh cànain dlùth-chruinneas agus coimhearsnachdan iomallach leasachadh choimhearsnachdan san 21d linn leasachadh coimhearsnachdan Gàidhlig: sgilean practaigeach Year 2 - DipHE Am measg nan cuspairean tha: a’ Ghàidhlig an-dè is an-diugh leasachadh air a’ Ghàidhealtachd agus roinnean iomallach saoghal na Gàidhlig  Year 4 - BA (Hons) Tràchdas Sgilean Eadar-theangachaidh Poileasaidh cànain Poileasaidh cànain san àite-obrach Leasachadh seasmhach Imrich Prògram iomlaid ann an Èirinn no Canada  poileasaidh is plana cànain